مرتب سازی بر اساس
دادخواست حقوقی چیست؟

دادخواست حقوقی چیست؟

تهیه و تقدیم فرم دادخواست در برگ چاپی مخصوص، اولین گامی است که برای رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری از طرف مدعی (خواهان) لازم می باشد. به عبارت دیگر...

مراحل اولیه ثبت دادخواست چگونه است؟

مراحل اولیه ثبت دادخواست چگونه است؟

دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و پس از آن توسط ریاست یا شعبه اول دادگستری حسب مورد، اگر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شورا ها ارسال...

تفاوت سند رسمی و عادی چیست؟

تفاوت سند رسمی و عادی چیست؟

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است. از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد...

مقررات حاکم هنگام عقد اجاره تابع کدام قانون است؟

مقررات حاکم هنگام عقد اجاره تابع کدام قانون است؟

با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آنان به خانه یا محل سکونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان های با کاربری تجاری، اداری،...

معامله اکراهی چیست؟

معامله اکراهی چیست؟

همانطور که می دانیم یکی از شرایط درستی و صحت هر معامله ای از جمله معامله مسکن و زمین وجود رضا و قصد از سوی طرفین معامله است. در معاملات مذکور بعضی اوقات...

بخش های اختصاصی و مشترک آپارتمان کدام است؟

بخش های اختصاصی و مشترک آپارتمان کدام است؟

گرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد، ولی در کلیه مجموعه های ساختمانی اعم از مسکونی...

تفاوت اساسی مقررات حاکم در روابط مؤجر و مستأجر در قوانین جاری کدام است؟

تفاوت اساسی مقررات حاکم در روابط مؤجر و مستأجر در قوانین جاری کدام است؟

با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آنان به خانه یا محل سکونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان های با کاربری تجاری، اداری،...

بیع نامه یا قولنامه و یا اجاره نامه های عادی تنظیمی توسط اشخاص یا بنگاه ها چه فرقی با اسناد رسمی دارند؟

بیع نامه یا قولنامه و یا اجاره نامه های عادی تنظیمی توسط اشخاص یا بنگاه ها چه فرقی با اسناد رسمی دارند؟

هر نوشته‎ای که برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوایی که علیه شخص در دادگاه قابل استناد باشد، سند نامیده می شود. از اینرو مبایعه نامه یا قولنامه نیز در این...

ویژگی های کلی مشترک قوانین اجاره کدام است؟

ویژگی های کلی مشترک قوانین اجاره کدام است؟

با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آنان به خانه یا محل سکونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان های با کاربری تجاری، اداری،...

مفهوم دعاوی مالی و غیر مالی چیست؟

مفهوم دعاوی مالی و غیر مالی چیست؟

در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی بعضاً پیچیدگی هایی وجود دارد که گاهی اوقات صاحبان دعوی را دچار سردرگمی و حیرت می نماید. یکی از پیش نیاز های لازم جهت...

دعوای متقابل به چه معنایی است؟

دعوای متقابل به چه معنایی است؟

دعوایی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد طرح شده باشد، دعوای متقابل نام دارد. این دعوی ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی یا علاوه بر...

در مشارکت مدنی چه تضمیناتی در قرارداد جهت حفظ منافع مالک قابل پیش بینی است؟

در مشارکت مدنی چه تضمیناتی در قرارداد جهت حفظ منافع مالک قابل پیش بینی است؟

آشنایی با نکات حقوقی پروژه هایی که در ادبیات حقوقی "مشارکت مدنی" نامیده می شود، از آنجا ناشی می شود که با توجه به اینکه از آغاز طرح و طی مراحل اداری با...

تفاوت ماهوی بیع نامه و قولنامه چیست؟

تفاوت ماهوی بیع نامه و قولنامه چیست؟

در خصوص خرید و فروش و معاملات مربوط به اموال غیرمنقول شامل املاک مسکونی و تجاری، آنچه که معمول است اینکه طرفین معامله به دلالت مشاورین املاک اعم از فضای...