یکی بـرای همه، همه برای یکی... / اخلاق حرفه‌ای؛ بودها و نابودها

یکی بـرای همه، همه برای یکی... / اخلاق حرفه‌ای؛ بودها و نابودها

محمدحسین خلیلی- کارشناس ارشد اقتصاد / مدیر عــامل گــروه IP

مقاله های اقتصادی مسکن-

شنبه 1 دی 1397 ساعت 14:17

شنبه 1 دی 1397

افزایش فـروش با؛ «مرچندایزینگ - Merchandising»

افزایش فـروش با؛ «مرچندایزینگ - Merchandising»

محمد مهـــاجر-دکتـرای مدیـریت استـراتژیک/مشاور برندینگ برندهای لوکس

مقاله های اقتصادی مسکن-

شنبه 1 دی 1397 ساعت 13:40

شنبه 1 دی 1397

بازارهـــای ایران؛ از سنت تا مدرنیتـه...

بازارهـــای ایران؛ از سنت تا مدرنیتـه...

حمیدرضا حسن‌زاده-کارشناس ارشـد MBA مشاور ارشد راه‌اندازی مجتمع‌های چندمنظوره

مقاله های اقتصادی مسکن-

چهارشنبه 30 آبان 1397 ساعت 15:21

چهارشنبه 30 آبان 1397

کاربردهای سیستم اطلاعات مکانی در حـــوزه‌ی مشـــاوره امـلاک

کاربردهای سیستم اطلاعات مکانی در حـــوزه‌ی مشـــاوره امـلاک

کـــاوه شفیعی-دکترای تحلیل فضاهای معماری و شهری از دانشگاه کالج لندن، دارای مدرک رسمی از کنســول بین‌المللی مراکز تجـــاری/ رضا زمـــانی-کارشنــاس تحلیلگر و مشــاور سیستم‌های اطلاعات مکانی GIS

مقاله های اقتصادی مسکن-

پنجشنبه 24 آبان 1397 ساعت 13:16

پنجشنبه 24 آبان 1397

زنجیره‌ی تولید خدمت (ثروت)؛ موتور محرکه‌ی شرکت‌های تجاری

پایان عمر بنگــاه‌داری سنتی

زنجیره‌ی تولید خدمت (ثروت)؛ موتور محرکه‌ی شرکت‌های تجاری

آرش انصاری - کارشـناس تخـصصی امـلاک

مقاله های اقتصادی مسکن-

یکشنبه 31 تیر 1397 ساعت 14:23

یکشنبه 31 تیر 1397

گفت‎وگــو با عبدالباقی و الهام حسومی؛ آژانس خانه تو

ارزش را باید خلق کــرد...

گفت‎وگــو با عبدالباقی و الهام حسومی؛ آژانس خانه تو

مقاله های اقتصادی مسکن- بی‌شک؛ آژانس‌ها و سازمان‌های بازارابی و فروش املاک و مستغلات، تأثیر بسیار زیادی در روند ساخت‌وساز و ایجاد شغل در دایره‌ی این صنعت کلان دارند. اما متأسفانه کمتر رسانه‌ای به ظرفیت‌های بالقوه‌ی آنها پرداخته است. نشریه‌ی «آگاهان» همچون گذشته، تلاش می‌کند تا از طریق روایت قصه‌ی آنها و انتشار توانمندی‌هایشان، ضمن آگاهی‌بخشی به مشاوران، معماران و سازندگان را نیز با این گروه از صاحبان کسب‌وکار بیشتر آشنا کند.

سه شنبه 1 خرداد 1397 ساعت 13:30

سه شنبه 1 خرداد 1397

فدراسیون بین‌المللی املاک و مستغلات (FIABCI) International Real Estate Federation

فدراسیون بین‌المللی املاک و مستغلات (FIABCI) International Real Estate Federation

مصطفی‌قلی خسروی، پدر املاک ایران دبیر کل فدراسیون بین‌المللی املاک و مستغلات

مقاله های اقتصادی مسکن- فدراسـیون بین‌المللی املاک و مستغلات تنها مرجع رسمی و قـانونی مدیریت املاک، توسـعه، ارزیابی املاک و مسـتغلات، مشاوران املاک و انبوه‌سازان در جهان است.این مجموعه در سال 1947 میلادی توسط پیِر کالویل (Pierre Colleville) در کشور فرانسه تاسیس شد و در سال 1954 به عنوان مشاور ویژه در بخش املاک و مستغلات به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درآمد.

پنجشنبه 23 فروردین 1397 ساعت 13:48

پنجشنبه 23 فروردین 1397

یکی بـرای همه، همه برای یکی... / اخلاق حرفه‌ای؛ بودها و نابودها

یکی بـرای همه، همه برای یکی... / اخلاق حرفه‌ای؛ بودها و نابودها

محمدحسین خلیلی- کارشناس ارشد اقتصاد / مدیر عــامل گــروه IP

مقاله های اقتصادی مسکن-

شنبه 1 دی 1397 ساعت 14:17

شنبه 1 دی 1397

افزایش فـروش با؛ «مرچندایزینگ - Merchandising»

افزایش فـروش با؛ «مرچندایزینگ - Merchandising»

محمد مهـــاجر-دکتـرای مدیـریت استـراتژیک/مشاور برندینگ برندهای لوکس

مقاله های اقتصادی مسکن-

شنبه 1 دی 1397 ساعت 13:40

شنبه 1 دی 1397

بازارهـــای ایران؛ از سنت تا مدرنیتـه...

بازارهـــای ایران؛ از سنت تا مدرنیتـه...

حمیدرضا حسن‌زاده-کارشناس ارشـد MBA مشاور ارشد راه‌اندازی مجتمع‌های چندمنظوره

مقاله های اقتصادی مسکن-

چهارشنبه 30 آبان 1397 ساعت 15:21

چهارشنبه 30 آبان 1397

کاربردهای سیستم اطلاعات مکانی در حـــوزه‌ی مشـــاوره امـلاک

کاربردهای سیستم اطلاعات مکانی در حـــوزه‌ی مشـــاوره امـلاک

کـــاوه شفیعی-دکترای تحلیل فضاهای معماری و شهری از دانشگاه کالج لندن، دارای مدرک رسمی از کنســول بین‌المللی مراکز تجـــاری/ رضا زمـــانی-کارشنــاس تحلیلگر و مشــاور سیستم‌های اطلاعات مکانی GIS

مقاله های اقتصادی مسکن-

پنجشنبه 24 آبان 1397 ساعت 13:16

پنجشنبه 24 آبان 1397

زنجیره‌ی تولید خدمت (ثروت)؛ موتور محرکه‌ی شرکت‌های تجاری

پایان عمر بنگــاه‌داری سنتی

زنجیره‌ی تولید خدمت (ثروت)؛ موتور محرکه‌ی شرکت‌های تجاری

آرش انصاری - کارشـناس تخـصصی امـلاک

مقاله های اقتصادی مسکن-

یکشنبه 31 تیر 1397 ساعت 14:23

یکشنبه 31 تیر 1397

گفت‎وگــو با عبدالباقی و الهام حسومی؛ آژانس خانه تو

ارزش را باید خلق کــرد...

گفت‎وگــو با عبدالباقی و الهام حسومی؛ آژانس خانه تو

مقاله های اقتصادی مسکن- بی‌شک؛ آژانس‌ها و سازمان‌های بازارابی و فروش املاک و مستغلات، تأثیر بسیار زیادی در روند ساخت‌وساز و ایجاد شغل در دایره‌ی این صنعت کلان دارند. اما متأسفانه کمتر رسانه‌ای به ظرفیت‌های بالقوه‌ی آنها پرداخته است. نشریه‌ی «آگاهان» همچون گذشته، تلاش می‌کند تا از طریق روایت قصه‌ی آنها و انتشار توانمندی‌هایشان، ضمن آگاهی‌بخشی به مشاوران، معماران و سازندگان را نیز با این گروه از صاحبان کسب‌وکار بیشتر آشنا کند.

سه شنبه 1 خرداد 1397 ساعت 13:30

سه شنبه 1 خرداد 1397

فدراسیون بین‌المللی املاک و مستغلات (FIABCI) International Real Estate Federation

فدراسیون بین‌المللی املاک و مستغلات (FIABCI) International Real Estate Federation

مصطفی‌قلی خسروی، پدر املاک ایران دبیر کل فدراسیون بین‌المللی املاک و مستغلات

مقاله های اقتصادی مسکن- فدراسـیون بین‌المللی املاک و مستغلات تنها مرجع رسمی و قـانونی مدیریت املاک، توسـعه، ارزیابی املاک و مسـتغلات، مشاوران املاک و انبوه‌سازان در جهان است.این مجموعه در سال 1947 میلادی توسط پیِر کالویل (Pierre Colleville) در کشور فرانسه تاسیس شد و در سال 1954 به عنوان مشاور ویژه در بخش املاک و مستغلات به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درآمد.

پنجشنبه 23 فروردین 1397 ساعت 13:48

پنجشنبه 23 فروردین 1397